Privacyverklaring

Hoe we met uw gegevens omgaan

Welkom bij ZijnBoek Uitgeverij, De webshop van ZijnBoek Uitgeverij is een handelsnaam van Vextra (KvK 30242127). We vinden uw privacy belangrijk en willen u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. In deze eenvoudig leesbare privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, hoe lang we ze bewaren en hoe we uw gegevens beveiligen. Neem alstublieft de tijd om deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Laatst bijgewerkt: donderdag, 25 mei 2023

Contactgegevens

ZijnBoek Uitgeverij
Rooyenburg 2
4161 CR Heukelum
Telefoon: 06 1484 5707
E-mail: info@zijnboek.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Steven Verhorst
E-mail: privacy@zijnboek.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

ZijnBoek verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot uw aankopen en factuurgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact met ons

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

ZijnBoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van facturen, nieuwsbrieven en/of reclamefolders
 • Afhandelen van uw betalingen
 • Communiceren via telefoon of e-mail om onze dienstverlening uit te voeren
 • Informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

ZijnBoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens: zolang als nodig is om onze diensten uit te voeren
 • Financiële gegevens: zolang als de belastingdienst voorschrijft

Delen wij persoonsgegevens met derden?

ZijnBoek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten bewerkersovereenkomsten met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, om ervoor te zorgen dat uw gegevens op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid worden behandeld. ZijnBoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

ZijnBoek gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt. Hiermee kunnen we ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Uw rechten: inzien, aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZijnBoek. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Stuur uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, of uw verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens naar info@zijnboek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is ingediend, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Gelieve in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken.

Naar de winkel   |   Naar het contactformulier   |   Naar het winkelmandje